เรารับประกันสินค้ากรีนนอส  ถึง 3 ปีเต็ม !!!

เงื่อนไขการรับประกัน :

  1. มีการติดตั้งใช้งานตามวิธีการใช้งานและข้อแนะนำการใช้ที่กำหนด (Click เพื่อดู)
  2. ติดตั้งในที่ร่ม ห้ามโดนน้ำ
  3. สินค้ารับประกัน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ โปรดกรุณาเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อยืนยันสิทธิ
  4. ก่อนติดตั้งใช้งาน ขอให้ท่านแสกน QR Code ที่ติดอยู่ใต้ตัวสินค้า หรือ Click Link ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนการรับประกัน 3 ปี โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็น พร้อมระบุเลขหมายประจำเครื่อง (S/N) หากท่านซื้อมากกว่า 1 ชิ้น ท่านสามารถระบุ S/N ได้หลายชิ้นพร้อมกัน เช่นท่านซื้อ 2 ชิ้น โปรดระบุ S/N 101001, 101002 หรือระบุเป็นช่วง เช่นท่านซื้อ 5 ชิ้น โปรดระบุ S/N 101001-101005
  5. เมื่อท่านลงทะเบียนการรับประกันสินค้าเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับ email ตอบกลับยืนยัน (หากท่านระบุ email ไว้) โปรดเก็บรักษา email นี้ไว้เพื่อยืนยันสิทธิ

 

Click เพื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้า กรีนนอส LL-01

 

Click เพื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้า กรีนนอส LEDTube

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial