บริษัท กาต๊อบ วินโนเวชั่นส์ จำกัด

Gatob Winnovations Co.,Ltd.

ก่อตั้งขึ้น ในปี 2560 คำว่า “กาต๊อบ” แม้จะแฝงความหมายไปถึง กระท่อมหลังเล็กที่แสนอบอุ่นที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แต่อีกนัยหนึ่ง กาต๊อบ (GATOB) เป็นคำย่อมาจาก Green A To B ซึ่งเมื่อมารวมกับคำว่า วินโนเวชั่นส์ (Winnovations : Win – Innovations) ก็เพื่อจะสื่อความหมายว่า เราจะ “นำส่ง (deliver)” ผลิตภัณฑ์ ระบบ และ บริการที่เป็น นวัตกรรมสีเขียว ที่ ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค และแน่นอน ไม่มีใครเสียประโยชน์ (Win-win Situation) โดยเน้นสร้างความสมดุลย์ ความคุ้มค่า และรอยยิ้ม ให้แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของเขาเหล่านั้นด้วย

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial